| GEOGRAPHY | GEOLOGY | USA STATISTICS | CHINA STATISTICS | COUNTRY CODES | AIRPORT CODES | RELIGION | JOBS |

Natural gas - production (cu m) 2018 Country Ranks, By Rank

SOURCE: CIA World Factbook 2018

Custom Search

GEOGRAPHICAL NAMES Spanish Simplified Chinese French German Russian Hindi Arabic Portuguese

Natural gas - production (cu m) 2018 Country Ranks, By Rank

List by Alphabetical order
View this list in Alphabetical order View this list in Alphabetic order View this list in Alphabetical order
Rank Country Value Date of Info
1   World3.544 trillion cu m 2014
2   United States766.2 billion cu m 2015
3   Russia598.6 billion cu m 2015
4   Iran184.8 billion cu m 2015
5   Qatar164 billion cu m 2015
6   Canada149.9 billion cu m 2015
7   China138.4 billion cu m 2016
8   European Union120 billion cu m 2015
9   Norway117.2 billion cu m 2015
10   Saudi Arabia102.3 billion cu m 2015
11   Turkmenistan83.7 billion cu m 2015
12   Algeria83.04 billion cu m 2015
13   Indonesia72.8 billion cu m 2015
14   Australia67.2 billion cu m 2015
15   Malaysia63.43 billion cu m 2015
16   United Arab Emirates60.18 billion cu m 2015
17   Uzbekistan55.7 billion cu m 2015
18   Netherlands47.46 billion cu m 2016
19   Nigeria45.15 billion cu m 2015
20   United Kingdom41.34 billion cu m 2015
21   Trinidad and Tobago40.87 billion cu m 2015
22   Mexico40.37 billion cu m 2015
23   Thailand39.82 billion cu m 2015
24   Pakistan39.3 billion cu m 2015
25   Argentina36.4 billion cu m 2015
26   India31.24 billion cu m 2015
27   Oman29.93 billion cu m 2015
28   Azerbaijan29.37 billion cu m 2016
29   Bangladesh26.86 billion cu m 2015
30   Venezuela26 billion cu m 2015
31   Kazakhstan21.38 billion cu m 2016
32   Bolivia21.1 billion cu m 2016
33   Brazil20.41 billion cu m 2015
34   Ukraine19 billion cu m 2015
35   Burma17.5 billion cu m 2015
36   Kuwait16.91 billion cu m 2015
37   Bahrain15.5 billion cu m 2015
38   Peru12.62 billion cu m 2015
39   Brunei12 billion cu m 2015
40   Colombia11.91 billion cu m 2015
41   Libya11.6 billion cu m 2015
42   Romania11.17 billion cu m 2015
43   Papua New Guinea9.8 billion cu m 2015
44   Vietnam9.08 billion cu m 2015
45   Germany8.73 billion cu m 2015
46   Israel8.5 billion cu m 2015
47   Timor-Leste7.7 billion cu m 2015
48   Equatorial Guinea6.2 billion cu m 2015
49   Poland6.132 billion cu m 2015
50   Italy5.785 billion cu m 2016
51   Mozambique5.695 billion cu m 2015
52   New Zealand4.954 billion cu m 2015
53   Denmark4.618 billion cu m 2015
54   Japan4.453 billion cu m 2015
55   Syria4.3 billion cu m 2015
56   Egypt3.61 billion cu m 2015
57   Yemen2.85 billion cu m 2015
58   Philippines2.6 billion cu m 2015
59   Cote d'Ivoire2.063 billion cu m 2015
60   Croatia1.829 billion cu m 2015
61   Hungary1.772 billion cu m 2015
62   Tunisia1.575 billion cu m 2015
63   Congo, Republic Of The1.5 billion cu m 2015
64   Austria1.263 billion cu m 2015
65   Cuba1.25 billion cu m 2015
66   South Africa1.1 billion cu m 2015
66   Tanzania1.1 billion cu m 2015
67   Chile1.008 billion cu m 2015
68   Iraq1.002 billion cu m 2015
69   Angola773 million cu m 2015
70   Cameroon680 million cu m 2015
71   Serbia586.3 million cu m 2016
72   Ecuador497 million cu m 2015
73   Turkey381 million cu m 2015
74   Gabon378 million cu m 2015
75   Taiwan340 million cu m 2015
76   Czechia247 million cu m 2015
77   Afghanistan189 million cu m 2015
78   Korea, South188 million cu m 2015
79   Jordan151 million cu m 2015
80   Ireland132 million cu m 2015
81   Bulgaria94 million cu m 2016
81   Morocco94 million cu m 2015
81   Slovakia94 million cu m 2015
82   Ghana63.54 million cu m 2016
83   Senegal62 million cu m 2015
83   Spain62 million cu m 2015
84   Albania35 million cu m 2015
85   Kyrgyzstan30 million cu m 2015
85   Belarus30 million cu m 2015
86   France28 million cu m 2015
87   Switzerland25 million cu m 2015
88   Tajikistan20 million cu m 2015
88   Barbados20 million cu m 2014
89   Georgia10 million cu m 2015
89   Moldova10 million cu m 2015
90   Congo, Democratic Republic Of The8.495 million cu m 2011
91   Finland8 million cu m 2015
92   Luxembourg6 million cu m 2015
93   Slovenia4.5 million cu m 2016
94   Greece4 million cu m 2015
95   Aruba1 cu m 2013
96   South Sudan0 cu m 2013
96   Sri Lanka0 cu m 2013
96   Cabo Verde0 cu m 2016
96   Sudan0 cu m 2013
96   Central African Republic0 cu m 2013
96   Suriname0 cu m 2013
96   Cayman Islands0 cu m 2013
96   Solomon Islands0 cu m 2013
96   Chad0 cu m 2013
96   Cambodia0 cu m 2013
96   Somalia0 cu m 2013
96   Burundi0 cu m 2013
96   Djibouti0 cu m 2013
96   British Virgin Islands0 cu m 2013
96   Singapore0 cu m 2014
96   Curacao0 cu m 2009
96   Cyprus0 cu m 2013
96   Sierra Leone0 cu m 2013
96   Seychelles0 cu m 2013
96   Dominica0 cu m 2013
96   Dominican Republic0 cu m 2013
96   Sao Tome and Principe0 cu m 2013
96   Samoa0 cu m 2013
96   Cook Islands0 cu m 2013
96   Tonga0 cu m 2013
96   Zambia0 cu m 2013
96   West Bank0 cu m 2013
96   American Samoa0 cu m 2013
96   Andorra0 cu m 2016
96   Western Sahara0 cu m 2013
96   Antigua and Barbuda0 cu m 2013
96   Virgin Islands0 cu m 2014
96   Armenia0 cu m 2013
96   Vanuatu0 cu m 2013
96   Uruguay0 cu m 2013
96   Uganda0 cu m 2013
96   Tuvalu0 cu m 2014
96   Bhutan0 cu m 2016
96   Swaziland0 cu m 2013
96   Bosnia and Herzegovina0 cu m 2014
96   Burkina Faso0 cu m 2013
96   El Salvador0 cu m 2016
96   Sweden0 cu m 2015
96   Fiji0 cu m 2013
96   Costa Rica0 cu m 2013
96   Turks and Caicos Islands0 cu m 2013
96   Botswana0 cu m 2013
96   Bahamas, The0 cu m 2013
96   Bermuda0 cu m 2014
96   Benin0 cu m 2013
96   Belize0 cu m 2013
96   Belgium0 cu m 2014
96   Togo0 cu m 2013
96   Svalbard0 cu m 2013
96   Comoros0 cu m 2013
96   Latvia0 cu m 2014
96   Niger0 cu m 2016
96   Nicaragua0 cu m 2016
96   Jamaica0 cu m 2013
96   Nepal0 cu m 2013
96   Nauru0 cu m 2013
96   New Caledonia0 cu m 2013
96   Kenya0 cu m 2013
96   Kiribati0 cu m 2013
96   Namibia0 cu m 2013
96   Kosovo0 cu m 2016
96   Montserrat0 cu m 2013
96   Mongolia0 cu m 2013
96   Eritrea0 cu m 2013
96   Laos0 cu m 2013
96   Paraguay0 cu m 2013
96   Lebanon0 cu m 2013
96   Lesotho0 cu m 2013
96   Liberia0 cu m 2013
96   Lithuania0 cu m 2014
96   Macau0 cu m 2013
96   Macedonia0 cu m 2016
96   Madagascar0 cu m 2013
96   Montenegro0 cu m 2013
96   Maldives0 cu m 2016
96   Mali0 cu m 2013
96   Malta0 cu m 2016
96   Mauritania0 cu m 2013
96   Mauritius0 cu m 2013
96   Zimbabwe0 cu m 2013
96   Guam0 cu m 2014
96   Malawi0 cu m 2017
96   Estonia0 cu m 2015
96   Micronesia, Federated States Of0 cu m 2014
96   Ethiopia0 cu m 2013
96   Saint Lucia0 cu m 2013
96   Falkland Islands (Islas Malvinas)0 cu m 2013
96   Faroe Islands0 cu m 2016
96   French Polynesia0 cu m 2013
96   Saint Kitts and Nevis0 cu m 2013
96   Gambia, The0 cu m 2013
96   Saint Helena, Ascension, and Tristan Da Cunha0 cu m 2013
96   Rwanda0 cu m 2013
96   Gibraltar0 cu m 2013
96   Niue0 cu m 2013
96   Honduras0 cu m 2013
96   Saint Vincent and the Grenadines0 cu m 2013
96   Korea, North0 cu m 2014
96   Portugal0 cu m 2014
96   Saint Pierre and Miquelon0 cu m 2013
96   Iceland0 cu m 2014
96   Greenland0 cu m 2016
96   Hong Kong0 cu m 2013
96   Grenada0 cu m 2013
96   Haiti0 cu m 2013
96   Guyana0 cu m 2013
96   Guinea-Bissau0 cu m 2013
96   Guinea0 cu m 2013
96   Guatemala0 cu m 2013
96   Panama0 cu m 2013
96   Puerto Rico0 cu m 2014


NOTE: The information regarding Natural gas - production (cu m) on this page is re-published from the CIA World Factbook 2018. No claims are made regarding the accuracy of Natural gas - production (cu m) information contained here. All suggestions for corrections of any errors about Natural gas - production (cu m) should be addressed to the CIA.

SOURCE: CIA World Factbook 2018
This page was last modified 02-Mar-18
Copyright © ITA all rights reserved.Support Our Sponsor

Support Our Sponsor