| GEOGRAPHY | GEOLOGY | USA STATISTICS | CHINA STATISTICS | COUNTRY CODES | AIRPORT CODES | RELIGION | JOBS |

Natural gas - imports (cu m) 2019 Country Ranks, by Rank

SOURCE: CIA World Factbook 2019

Custom Search

GEOGRAPHICAL NAMES Spanish Simplified Chinese French German Russian Hindi Arabic Portuguese

Natural gas - imports (cu m) 2019 Country Ranks, by Rank

List in alphabetical order
View this list in alphabetical order View this list in Alphabetic order View this list in alphabetical order
Rank Country Value Date of Info


1   European Union420.6 billion cu m 2010
2   Germany119.5 billion cu m 2017
3   Japan116.6 billion cu m 2017
4   China97.63 billion cu m 2017
5   United States86.15 billion cu m 2017
6   Italy69.66 billion cu m 2017
7   Turkey55.13 billion cu m 2017
8   Netherlands51 billion cu m 2017
9   Mexico50.12 billion cu m 2017
10   Korea, South48.65 billion cu m 2017
11   France48.59 billion cu m 2017
12   United Kingdom47 billion cu m 2017
13   Spain34.63 billion cu m 2017
14   Canada26.36 billion cu m 2017
15   India23.96 billion cu m 2017
16   Taiwan22.14 billion cu m 2017
17   United Arab Emirates20.22 billion cu m 2017
18   Belgium18.09 billion cu m 2017
19   Belarus17.53 billion cu m 2017
20   Russia15.77 billion cu m 2017
21   Poland15.72 billion cu m 2017
22   Thailand14.41 billion cu m 2017
23   Austria14.02 billion cu m 2017
24   Singapore13.48 billion cu m 2017
25   Hungary13.37 billion cu m 2017
26   Ukraine12.97 billion cu m 2017
27   Brazil10.51 billion cu m 2017
28   Argentina9.826 billion cu m 2017
29   Czechia8.891 billion cu m 2017
30   Egypt7.079 billion cu m 2017
31   Portugal6.541 billion cu m 2017
32   Jordan6.456 billion cu m 2017
33   Pakistan6.003 billion cu m 2017
34   Australia5.776 billion cu m 2017
35   Kazakhstan5.748 billion cu m 2017
36   Kuwait5.125 billion cu m 2017
37   Greece4.984 billion cu m 2017
37   Slovakia4.984 billion cu m 2017
38   Chile4.446 billion cu m 2017
39   South Africa4.162 billion cu m 2017
40   Iran3.993 billion cu m 2017
41   Tunisia3.851 billion cu m 2017
42   Switzerland3.681 billion cu m 2017
43   Hong Kong3.37 billion cu m 2017
44   Bulgaria3.256 billion cu m 2017
45   Malaysia2.803 billion cu m 2017
46   Moldova2.52 billion cu m 2017
47   Lithuania2.492 billion cu m 2017
48   Armenia2.35 billion cu m 2017
49   Finland2.322 billion cu m 2017
50   Georgia2.294 billion cu m 2017
51   Azerbaijan2.095 billion cu m 2017
52   Serbia2.01 billion cu m 2017
53   Oman1.982 billion cu m 2017
54   Croatia1.841 billion cu m 2017
55   Ireland1.642 billion cu m 2017
56   Iraq1.359 billion cu m 2017
57   Puerto Rico1.303 billion cu m 2017
58   Latvia1.246 billion cu m 2017
59   Romania1.218 billion cu m 2017
60   Dominican Republic1.161 billion cu m 2017
61   Morocco1.133 billion cu m 2017
62   Slovenia906.1 million cu m 2017
63   Luxembourg792.8 million cu m 2017
64   Sweden764.5 million cu m 2017
65   Israel509.7 million cu m 2017
65   Denmark509.7 million cu m 2017
66   Estonia481.4 million cu m 2017
67   Ghana317.4 million cu m 2017
68   Malta311.5 million cu m 2017
69   Bosnia and Herzegovina226.5 million cu m 2017
70   Macedonia198.2 million cu m 2017
70   Jamaica198.2 million cu m 2017
71   Macau175.5 million cu m 2017
72   Kyrgyzstan169.9 million cu m 2017
73   Uruguay70.79 million cu m 2017
74   Colombia48.14 million cu m 2017
75   Norway5.663 million cu m 2017
76   Barbados5.653 million cu m 2017
77   Bahamas, The48,020 cu m 2017
78   Aruba1 cu m 2017
79   Curacao0 cu m 2009
79   Trinidad and Tobago0 cu m 2017
79   Cuba0 cu m 2017
79   Turkmenistan0 cu m 2017
79   Costa Rica0 cu m 2017
79   Cyprus0 cu m 2017
79   Congo, Republic Of The0 cu m 2017
79   Congo, Democratic Republic Of The0 cu m 2017
79   Comoros0 cu m 2017
79   Turks and Caicos Islands0 cu m 2017
79   Tuvalu0 cu m 2014
79   Chad0 cu m 2017
79   Central African Republic0 cu m 2017
79   Cook Islands0 cu m 2017
79   Equatorial Guinea0 cu m 2017
79   Fiji0 cu m 2017
79   Faroe Islands0 cu m 2017
79   Falkland Islands (Islas Malvinas)0 cu m 2017
79   Tajikistan0 cu m 2017
79   Ethiopia0 cu m 2017
79   Eswatini0 cu m 2017
79   Tonga0 cu m 2017
79   Eritrea0 cu m 2017
79   Cayman Islands0 cu m 2017
79   El Salvador0 cu m 2017
79   Timor-Leste0 cu m 2017
79   Ecuador0 cu m 2017
79   Togo0 cu m 2017
79   Dominica0 cu m 2017
79   Cabo Verde0 cu m 2017
79   Djibouti0 cu m 2017
79   Tanzania0 cu m 2017
79   Antigua and Barbuda0 cu m 2017
79   Venezuela0 cu m 2017
79   Bahrain0 cu m 2017
79   Vietnam0 cu m 2017
79   Virgin Islands0 cu m 2017
79   Western Sahara0 cu m 2017
79   Cameroon0 cu m 2017
79   Zambia0 cu m 2017
79   Brunei0 cu m 2017
79   Angola0 cu m 2017
79   Andorra0 cu m 2016
79   American Samoa0 cu m 2017
79   Bangladesh0 cu m 2017
79   Algeria0 cu m 2017
79   Albania0 cu m 2017
79   West Bank0 cu m 2017
79   Botswana0 cu m 2017
79   Kosovo0 cu m 2017
79   Cambodia0 cu m 2017
79   French Polynesia0 cu m 2017
79   Burundi0 cu m 2017
79   Burma0 cu m 2017
79   Burkina Faso0 cu m 2017
79   Vanuatu0 cu m 2017
79   Yemen0 cu m 2017
79   Belize0 cu m 2017
79   Uzbekistan0 cu m 2017
79   Bolivia0 cu m 2017
79   Bhutan0 cu m 2017
79   Bermuda0 cu m 2017
79   Benin0 cu m 2017
79   Uganda0 cu m 2017
79   British Virgin Islands0 cu m 2017
79   Lesotho0 cu m 2017
79   Malawi0 cu m 2017
79   Madagascar0 cu m 2017
79   Papua New Guinea0 cu m 2017
79   Paraguay0 cu m 2017
79   Peru0 cu m 2017
79   Philippines0 cu m 2017
79   Saint Helena, Ascension, and Tristan Da Cunha0 cu m 2017
79   Liberia0 cu m 2017
79   Mali0 cu m 2017
79   Lebanon0 cu m 2017
79   Qatar0 cu m 2017
79   Laos0 cu m 2017
79   Zimbabwe0 cu m 2017
79   Rwanda0 cu m 2017
79   Syria0 cu m 2017
79   Libya0 cu m 2017
79   Montenegro0 cu m 2017
79   New Caledonia0 cu m 2017
79   Nicaragua0 cu m 2017
79   Nepal0 cu m 2017
79   Nauru0 cu m 2017
79   Namibia0 cu m 2017
79   Mozambique0 cu m 2017
79   Panama0 cu m 2017
79   Montserrat0 cu m 2017
79   Maldives0 cu m 2017
79   Mongolia0 cu m 2017
79   Nigeria0 cu m 2017
79   Mauritius0 cu m 2017
79   Mauritania0 cu m 2017
79   Marshall Islands0 cu m 2017
79   Niue0 cu m 2017
79   Kiribati0 cu m 2017
79   Niger0 cu m 2017
79   Gibraltar0 cu m 2017
79   Guinea-Bissau0 cu m 2017
79   Guinea0 cu m 2017
79   Somalia0 cu m 2017
79   Guatemala0 cu m 2017
79   Guam0 cu m 2017
79   Grenada0 cu m 2017
79   Afghanistan0 cu m 2017
79   Sri Lanka0 cu m 2017
79   Honduras0 cu m 2017
79   South Sudan0 cu m 2017
79   Sudan0 cu m 2017
79   Suriname0 cu m 2017
79   Gambia, The0 cu m 2017
79   Gabon0 cu m 2017
79   New Zealand0 cu m 2017
79   Greenland0 cu m 2017
79   Saudi Arabia0 cu m 2017
79   Kenya0 cu m 2017
79   Saint Kitts and Nevis0 cu m 2017
79   Saint Lucia0 cu m 2017
79   Saint Pierre and Miquelon0 cu m 2017
79   Saint Vincent and the Grenadines0 cu m 2017
79   Korea, North0 cu m 2017
79   Guyana0 cu m 2017
79   Sao Tome and Principe0 cu m 2017
79   Haiti0 cu m 2017
79   Senegal0 cu m 2017
79   Indonesia0 cu m 2017
79   Seychelles0 cu m 2017
79   Iceland0 cu m 2017
79   Sierra Leone0 cu m 2017
79   Solomon Islands0 cu m 2017
79   Svalbard0 cu m 2013
79   Samoa0 cu m 2017


NOTE: The information regarding Natural gas - imports (cu m) on this page is re-published from the CIA World Factbook 2019. No claims are made regarding the accuracy of Natural gas - imports (cu m) information contained here. All suggestions for corrections of any errors about Natural gas - imports (cu m) should be addressed to the CIA.

SOURCE: CIA World Factbook 2019
This page was last modified 18-Feb-19
Copyright © ITA (all rights reserved).Support Our Sponsor

Support Our Sponsor