| GEOGRAPHY | GEOLOGY | USA STATISTICS | CHINA STATISTICS | COUNTRY CODES | AIRPORT CODES | RELIGION | JOBS |

Elevation - elevation extremes 2019 Country Ranks, by Rank

SOURCE: CIA World Factbook 2019

Custom Search

GEOGRAPHICAL NAMES Spanish Simplified Chinese French German Russian Hindi Arabic Portuguese

Elevation - elevation extremes 2019 Country Ranks, by Rank

List in alphabetical order
View this list in alphabetical order View this list in Alphabetic order View this list in alphabetical order
Rank Country Value Date of Info


1   Lesotho1,400 m NA
2   Rwanda950 m NA
3   Andorra840 m NA
4   Burundi772 m NA
5   Mongolia560 m NA
6   Botswana513 m NA
7   Armenia400 m NA
8   Central African Republic335 m NA
9   Zambia329 m NA
10   Tajikistan300 m NA
11   Kosovo297 m NA
12   Afghanistan258 m NA
13   Niger200 m NA
13   Burkina Faso200 m NA
14   Switzerland195 m NA
15   Zimbabwe162 m NA
16   Chad160 m NA
17   Luxembourg133 m NA
18   Kyrgyzstan132 m NA
19   Czechia115 m NA
19   Austria115 m NA
20   Bhutan97 m NA
21   Slovakia94 m NA
22   Belarus90 m NA
22   Bolivia90 m NA
23   Hungary78 m NA
24   Nepal70 m NA
24   Laos70 m NA
25   Macedonia50 m NA
26   Paraguay46 m NA
27   Malawi37 m NA
28   Serbia35 m NA
29   Mali23 m NA
30   Eswatini21 m NA
31   Moldova2 m NA
32   Korea, South0 m NA
32   Greece0 m NA
32   Greenland0 m NA
32   Guatemala0 m NA
32   Ireland0 m NA
32   Italy0 m NA
32   Jamaica0 m NA
32   Guinea0 m NA
32   Honduras0 m NA
32   Guinea-Bissau0 m NA
32   Guyana0 m NA
32   Haiti0 m NA
32   Iraq0 m NA
32   India0 m NA
32   Indonesia0 m NA
32   Iceland0 m NA
32   Korea, North0 m NA
32   Kenya0 m NA
32   Benin0 m NA
32   El Salvador0 m NA
32   Cameroon0 m NA
32   Cambodia0 m NA
32   Burma0 m NA
32   Bulgaria0 m NA
32   Chile0 m NA
32   Bosnia and Herzegovina0 m NA
32   Colombia0 m NA
32   Brunei0 m NA
32   Belgium0 m NA
32   Angola0 m NA
32   Belize0 m NA
32   Bangladesh0 m NA
32   Albania0 m NA
32   Brazil0 m NA
32   Cyprus0 m NA
32   Georgia0 m NA
32   Gambia, The0 m NA
32   Gabon0 m NA
32   Finland0 m NA
32   Estonia0 m NA
32   Canada0 m NA
32   Ecuador0 m NA
32   Ghana0 m NA
32   Curacao0 m NA
32   Cuba0 m NA
32   Croatia0 m NA
32   Costa Rica0 m NA
32   Congo, Republic Of The0 m NA
32   Congo, Democratic Republic Of The0 m NA
32   Equatorial Guinea0 m NA
32   Kiribati0 m NA
32   Somalia0 m NA
32   Slovenia0 m NA
32   Sierra Leone0 m NA
32   Senegal0 m NA
32   Saudi Arabia0 m NA
32   Panama0 m NA
32   Qatar0 m NA
32   Spain0 m NA
32   Puerto Rico0 m NA
32   Kuwait0 m NA
32   Sint Maarten0 m NA
32   Philippines0 m NA
32   Peru0 m NA
32   Papua New Guinea0 m NA
32   Romania0 m NA
32   Trinidad and Tobago0 m NA
32   Vietnam0 m NA
32   Venezuela0 m NA
32   Yemen0 m NA
32   Uruguay0 m NA
32   United Arab Emirates0 m NA
32   Ukraine0 m NA
32   Sri Lanka0 m NA
32   Turkey0 m NA
32   South Africa0 m NA
32   Togo0 m NA
32   Thailand0 m NA
32   Tanzania0 m NA
32   Taiwan0 m NA
32   Sudan0 m NA
32   Portugal0 m NA
32   Tuvalu0 m NA
32   Nigeria0 m NA
32   Marshall Islands0 m NA
32   Maldives0 m NA
32   Mozambique0 m NA
32   Namibia0 m NA
32   Malaysia0 m NA
32   New Zealand0 m NA
32   Montenegro0 m NA
32   Nicaragua0 m NA
32   Lithuania0 m NA
32   Norway0 m NA
32   Liberia0 m NA
32   Oman0 m NA
32   Lebanon0 m NA
32   Pakistan0 m NA
32   Latvia0 m NA
32   Palmyra Atoll0 m NA
32   Madagascar0 m NA
33   Suriname-2 m NA
33   France-2 m NA
33   Poland-2 m NA
34   Sweden-2.4 m NA
35   Germany-3.5 m NA
36   Japan-4 m NA
36   United Kingdom-4 m NA
37   Mauritania-5 m NA
38   Netherlands-7 m NA
38   Denmark-7 m NA
39   Mexico-10 m NA
40   Australia-15 m NA
41   Tunisia-17 m NA
42   Azerbaijan-28 m NA
42   Russia-28 m NA
42   Iran-28 m NA
43   Algeria-40 m NA
44   Dominican Republic-46 m NA
45   Libya-47 m NA
46   Western Sahara-55 m NA
47   Morocco-59 m NA
48   Eritrea-75 m NA
49   Turkmenistan-81 m NA
50   United States-86 m NA
51   Argentina-105 m NA
52   Ethiopia-125 m NA
53   Kazakhstan-132 m NA
54   Egypt-133 m NA
55   China-154 m NA
56   Djibouti-155 m NA
57   Syria-208 m NA
58   Jordan-431 m NA
58   Israel-431 m NA
59   Antarctica-2,540 m NA


NOTE: The information regarding Elevation - elevation extremes on this page is re-published from the CIA World Factbook 2019. No claims are made regarding the accuracy of Elevation - elevation extremes information contained here. All suggestions for corrections of any errors about Elevation - elevation extremes should be addressed to the CIA.

SOURCE: CIA World Factbook 2019
This page was last modified 18-Feb-19
Copyright © ITA (all rights reserved).Support Our Sponsor

Support Our Sponsor