Open menu Close menu Open Search Close search
| GEOGRAPHY | GEOLOGY | USA STATISTICS | CHINA STATISTICS | COUNTRY CODES | AIRPORT CODES | RELIGION | JOBS |

Elevation extremes - lowest point(m) 2014 Country Ranks, By Rank
https://photius.com/rankings/geography/elevation_extremes_lowest_point_2014_0.html
SOURCE: CIA World Factbook 2014


GEOGRAPHICAL NAMES Spanish Simplified Chinese French German Russian Hindi Arabic Portuguese
View this list in Alphabetic order View this list in alphabetic order View this list in alphabetic order
Rank Country Value Date of Info
1
.
Lesotho1,400NA
2
.
Rwanda950NA
3
.
Andorra840NA
4
.
Burundi772NA
5
.
Uganda621NA
6
.
Mongolia560NA
7
.
Botswana513NA
8
.
Liechtenstein430NA
9
.
Armenia400NA
10
.
Central African Republic335NA
11
.
Zambia329NA
12
.
Tajikistan300NA
13
.
Kosovo297NA
14
.
Afghanistan258NA
15
.
Niger200NA
16
.
Burkina Faso200NA
17
.
Switzerland195NA
18
.
Zimbabwe162NA
19
.
Chad160NA
20
.
Luxembourg133NA
21
.
Austria115NA
22
.
Czech Republic115NA
23
.
Bhutan97NA
24
.
Slovakia94NA
25
.
Bolivia90NA
26
.
Belarus90NA
27
.
Hungary78NA
28
.
Laos70NA
29
.
Nepal70NA
30
.
San Marino55NA
31
.
Macedonia50NA
32
.
Paraguay46NA
33
.
Malawi37NA
34
.
Serbia35NA
35
.
Mali23NA
36
.
Swaziland21NA
37
.
Holy See (Vatican City)19NA
38
.
Moldova2NA
39
.
Wallis and Futuna0NA
40
.
Vietnam0NA
41
.
Yemen0NA
42
.
Wake Island0NA
43
.
Venezuela0NA
44
.
Virgin Islands0NA
45
.
Slovenia0NA
46
.
South Georgia and South Sandwich Islands0NA
47
.
Sierra Leone0NA
48
.
Saudi Arabia0NA
49
.
Senegal0NA
50
.
South Africa0NA
51
.
Singapore0NA
52
.
Sao Tome and Principe0NA
53
.
Solomon Islands0NA
54
.
Somalia0NA
55
.
Seychelles0NA
56
.
Sint Maarten0NA
57
.
Thailand0NA
58
.
Spratly Islands0NA
59
.
Sri Lanka0NA
60
.
Togo0NA
61
.
Tanzania0NA
62
.
Timor-Leste0NA
63
.
Spain0NA
64
.
Svalbard0NA
65
.
Taiwan0NA
66
.
Sudan0NA
67
.
United Arab Emirates0NA
68
.
Tokelau0NA
69
.
Trinidad and Tobago0NA
70
.
Uruguay0NA
71
.
Ukraine0NA
72
.
Vanuatu0NA
73
.
Tuvalu0NA
74
.
Turkey0NA
75
.
Turks and Caicos Islands0NA
76
.
Tonga0NA
77
.
United States Pacific Island Wildlife Refuges0NA
78
.
Kiribati0NA
79
.
Kuwait0NA
80
.
Italy0NA
81
.
Latvia0NA
82
.
Korea, South0NA
83
.
Korea, North0NA
84
.
Kenya0NA
85
.
Jersey0NA
86
.
Japan0NA
87
.
Jan Mayen0NA
88
.
Jamaica0NA
89
.
Madagascar0NA
90
.
Liberia0NA
91
.
Macau0NA
92
.
Mauritania0NA
93
.
Malta0NA
94
.
Maldives0NA
95
.
Marshall Islands0NA
96
.
Mauritius0NA
97
.
Malaysia0NA
98
.
Lithuania0NA
99
.
Lebanon0NA
100
.
New Caledonia0NA
101
.
Namibia0NA
102
.
Mozambique0NA
103
.
Montenegro0NA
104
.
Montserrat02006
105
.
New Zealand0NA
106
.
Nauru0NA
107
.
Micronesia, Federated States of0NA
108
.
Monaco0NA
109 Navassa Island0NA
110
.
Norway0NA
111
.
Panama0NA
112
.
Palau0NA
113
.
Northern Mariana Islands0NA
114
.
Nicaragua0NA
115
.
Oman0NA
116
.
Paracel Islands0NA
117
.
Peru0NA
118
.
Papua New Guinea0NA
119
.
Norfolk Island0NA
120
.
Pakistan0NA
121
.
Nigeria0NA
122
.
Niue0NA
123
.
Ashmore and Cartier Islands0NA
124
.
Bahrain0NA
125
.
Angola0NA
126
.
Anguilla0NA
127
.
American Samoa0NA
128
.
Antigua and Barbuda0NA
129
.
Albania0NA
130
.
Saint Pierre and Miquelon0NA
131
.
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha0NA
132
.
Pitcairn Islands0NA
133
.
Puerto Rico0NA
134
.
Philippines0NA
135
.
Romania0NA
136
.
Samoa0NA
137
.
Saint Barthelemy0NA
138
.
Saint Lucia0NA
139
.
Saint Vincent and the Grenadines0NA
140
.
Qatar0NA
141
.
Saint Kitts and Nevis0NA
142
.
Portugal0NA
143
.
Saint Martin0NA
144
.
Burma0NA
145
.
British Indian Ocean Territory0NA
146
.
Cameroon0NA
147
.
British Virgin Islands0NA
148
.
Brunei0NA
149
.
Cambodia0NA
150
.
Canada0NA
151
.
Bulgaria0NA
152
.
Cayman Islands0NA
153
.
Chile0NA
154
.
Cabo Verde0NA
155
.
Cyprus0NA
156
.
Cocos (Keeling) Islands0NA
157
.
Cook Islands0NA
158
.
Costa Rica0NA
159
.
Comoros0NA
160
.
Coral Sea Islands0NA
161
.
Clipperton Island0NA
162
.
Curacao0NA
163
.
Croatia0NA
164
.
Christmas Island0NA
165
.
Colombia0NA
166
.
Cuba0NA
167
.
Congo, Democratic Republic of the0NA
168
.
Congo, Republic of the0NA
169
.
Cote d'Ivoire0NA
170
.
El Salvador0NA
171
.
Faroe Islands0NA
172
.
Finland0NA
173
.
Estonia0NA
174
.
Ecuador0NA
175
.
Fiji0NA
176
.
Falkland Islands (Islas Malvinas)0NA
177
.
Dominica0NA
178
.
Equatorial Guinea0NA
179
.
French Southern and Antarctic Lands0NA
180
.
Greece0NA
181
.
Guatemala0NA
182
.
Grenada0NA
183
.
Guam0NA
184
.
Guinea0NA
185
.
Georgia0NA
186
.
Greenland0NA
187
.
Guernsey0NA
188
.
Gaza Strip0NA
189
.
Gibraltar0NA
190
.
Gambia, The0NA
191
.
Gabon0NA
192
.
French Polynesia0NA
193
.
Ghana0NA
194
.
Hong Kong0NA
195
.
Isle of Man0NA
196
.
Guyana0NA
197
.
India0NA
198
.
Honduras0NA
199
.
Haiti0NA
200
.
Ireland0NA
201
.
Iceland0NA
202
.
Heard Island and McDonald Islands0NA
203
.
Guinea-Bissau0NA
204
.
Indonesia0NA
205
.
Iraq0NA
206
.
Barbados0NA
207
.
Bahamas, The0NA
208
.
Bangladesh0NA
209
.
Belgium0NA
210
.
Aruba0NA
211
.
Benin0NA
212
.
Bouvet Island0NA
213
.
Bermuda0NA
214
.
Belize0NA
215
.
Bosnia and Herzegovina0NA
216
.
Brazil0NA
217
.
Suriname-2NA
218
.
Poland-2NA
219
.
France-2NA
220
.
Sweden-2NA
221
.
Germany-4NA
222
.
United Kingdom-4NA
223
.
Netherlands-7NA
224
.
Denmark-7NA
225
.
European Union-7NA
226
.
Mexico-10NA
227
.
Uzbekistan-12NA
228
.
Australia-15NA
229
.
Tunisia-17NA
230
.
Azerbaijan-28NA
231
.
Russia-28NA
232
.
Iran-28NA
233
.
Algeria-40NA
234
.
Dominican Republic-46NA
235
.
Libya-47NA
236
.
Western Sahara-55NA
237
.
Morocco-55NA
238
.
Eritrea-75NA
239
.
Turkmenistan-81NA
240
.
United States-86NA
241
.
Argentina-105NA
242
.
Ethiopia-125NA
243
.
Kazakhstan-132NA
244
.
Kyrgyzstan-132NA
245
.
Egypt-133NA
246
.
China-154NA
247
.
Djibouti-155NA
248
.
Syria-200NA
249
.
West Bank-408NA
250
.
Israel-408NA
251
.
Jordan-408NA
252
.
Antarctica-2,540NA
253
.
World-2,555NA
254
.
Arctic Ocean-4,665NA
255
.
Southern Ocean-7,235NA
256
.
Indian Ocean-7,258NA
257
.
Atlantic Ocean-8,605NA
258
.
Pacific Ocean-10,924NA
259
.
AkrotiriNANA
260
.
DhekeliaNANA
261
.
South SudanNANA


NOTE: The information regarding Elevation extremes - lowest point(m) 2014 on this page is re-published from the CIA World Factbook 2014. No claims are made regarding theaccuracy of Elevation extremes - lowest point(m) 2014 information contained here. All suggestions for corrections of any errors about Elevation extremes - lowest point(m) 2014 should be addressed to the CIA.- Please bookmark this page (add it to your favorites).
- If you wish to link to this page, you can do so by referring to the URL address below this line.

https://photius.com/rankings/geography/elevation_extremes_lowest_point_2014_0.html


This page was last modified 11-Nov-14
Copyright © 2021 ITA all rights reserved.


Support Our Sponsor

Support Our Sponsor